Czy na Aeroklubie Wrocławskim, dzierżawiącym od gminy grunty rolne oraz grunty oznaczone jako Bi, ciąży obowiązek w podatku od nieruchomości i podatku rolnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Aeroklub Wrocławski dzierżawi od gminy grunty rolne o oznaczeniach ŁII, ŁIII, ŁIV oraz grunty o oznaczeniu w ewidencji Bi.

Czy Aeroklub jest obowiązany płacić podatek rolny oraz podatek od nieruchomości od całości posiadanych gruntów i budynków i budowli, czy tylko od tych, które są związane z działalnością gospodarczą tzn. za powierzchnie hangarów, gruntów, które są wynajmowane członkom klubu, w których są przechowywane maszyny lotnicze? Od gruntów, pomieszczeń, które są wynajmowane osobom niezwiązanym z aeroklubem np. firma wynajmująca hangar jako magazyn do przechowywania towarów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX