Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niemiec Renata
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczelnia realizuje inwestycję budowlaną. Otrzymaliśmy od wykonawcy fakturę za wykonane usługi, część prac zakwestionowaliśmy, jako niezgodne z zawarta umową, wysyłając odpowiednie pismo do wykonawcy i prosząc o fakturę korygującą. Fakturę opłaciliśmy w wysokości pomniejszonej o sporną kwotę. Nie otrzymaliśmy faktury korygującej i prawdopodobnie nie otrzymamy, gdyż wykonawca nie zgadza się z naszymi argumentami. Fakturę zaksięgowaliśmy:

Wn nakłady inwestycyjne

Ma rozrachunki z dostawcami w pełnej wysokości.

Zapłatę za fakturę:

Wn rozrachunki

Ma rachunek bankowy w pomniejszonej wysokości o sporną kwotę.

Czy na 31 grudnia w księgach rachunkowych winno figurować saldo zobowiązań, czy tez na kwotę, której odmawiamy zapłaty należy utworzyć rezerwę w ciężar biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?