Czy można zwolnić wnioskodawcę z opłaty za wycinkę drzew z działek ornych będących w planie jako teren przyszłych dróg... - OpenLEX

Czy można zwolnić wnioskodawcę z opłaty za wycinkę drzew z działek ornych będących w planie jako teren przyszłych dróg publicznych i teren drogi wewnętrznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starostwa wpłynął wniosek od gminy dot. wycinki drzew z działek ornych będących w planie jako teren dróg publicznych i teren drogi wewnętrznej. Nie dołączono do wniosku planu budowy drogi, poinformowano, że w przyszłości planują ich powstanie. Drzewa rosną na samym środku przedmiotowych działek (115 szt.).

Czy można zwolnić wnioskodawcę z opłaty na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p.?

Obecnie działka w ewidencji to grunt orny.

Czy można na innej podstawie zwolnić?

Drzewa są w dobrym stanie zdrowotnym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX