Czy można zwolnić właściciela działki z opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych B-RV pochodzenia... - OpenLEX

Czy można zwolnić właściciela działki z opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych B-RV pochodzenia organicznego o powierzchni 0,0400 ha?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy, na podstawie art. 12a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l., można zwolnić właściciela z opłaty za wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych B-RV pochodzenia organicznego o powierzchni 0,0400 ha?

Właściciel działki, który nie jest rolnikiem, zwrócił się o wyłączenie działki z produkcji rolniczej w celu budowy budynku garażowego. Aktualnie na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX