Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zwolnić ucznia kl. VII szkoły podstawowej z nauki drugiego języka obcego nowożytnego? Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Orzeczenie nie zawiera informacji dot. nauki drugiego języka.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?