Czy można zwolnić pracownika, który nie otrzymał zdolności do pracy na swoim stanowisku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony od ponad 4 lat, mający prawo do renty i mający orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wykorzystał 182 dni choroby dnia 26.06.2019 r. Zwolnienie lekarskie wystawione było do 27.06.2019 r., nie przysługuje temu pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne w związku z rentą. W dniu 28.06.2019 r. zostało wypisane skierowanie na kontrolne badania lekarskie i przekazane pracownikowi. Pracownik udał się do lekarza 1.07.2019 r. i nie otrzymał zdolności do pracy na swoim stanowisku (w firmie są zatrudnione 2 osoby - ww. osoba oraz pracownik, którego musieliśmy zatrudnić z powodu braku tej 1).

Jak zwolnić takiego pracownika?

Czy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia czy można nadal zastosować art. 53 § 1 pkt 1 b lub art. 53 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy (czy niezdolność do pracy jest usprawiedliwioną nieobecnością w pracy)?

Czy jeśli nie możemy zastosować natychmiastowego zwolnienia to czy w 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy (pomimo niezdolności do pracy), a za pozostałe dni nie ma prawa do wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access