Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Młodecki Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dwoje uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej nie uzyskało promocji do klasy drugiej. Natomiast w wyniku rekrutacji do tej samej szkoły od nowego roku szkolnego oddział klasy pierwszej liczyć będzie 25 uczniów. Czy w związku z faktem niepromowania uczniów, zrekrutowana klasa I od 1 września będzie mogła liczyć 27 uczniów? Czy dyrektor musi utworzyć dwa oddziały klasy pierwszej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?