Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy decyzja zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmująca zmianę średnicy gazociągu średniego ciśnienia, w której stroną postępowania jest inwestor i właściciel terenu, może zostać uprawomocniona z zastosowaniem art. 127a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) – dalej k.p.a.?

Decyzja została wywieszona na tablicy ogłoszeń urzędu na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) – dalej u.p.z.p.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?