Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład pracy (nazwijmy go C) świadczy usługi dla dwóch różnych firm (A1 i B1). Praca polega na tym, że nasi pracownicy wykonują usługę dla firmy A1 i B1. Następnie usługa jest fakturowana i rozliczana księgowo. Są dwa działy A i B - dział A wykonuje pracę dla odbiorcy A1, natomiast dział B dla odbiorcy B1. Pracownicy zatrudniani są na umowę o pracę przez naszą firmę (C). Obecnie obowiązuje w zakładzie (C) jeden regulamin wynagradzania. Ale sytuacja zaczyna się komplikować, ponieważ jedna z tych firm (B1) stoi w lepszej kondycji finansowej i w związku z tym chce płacić wyższe wynagrodzenia dla naszych pracowników. Firma chce w regulaminie wynagradzania stworzyć nowy podrozdział, w którym ustalimy zasady wynagradzania pracowników, którzy świadczą usługi dla firmy B1. Czyli dla tej grupy pracowników będą ustalone wyższe stawki płacowe. Stanowiska pracy pracowników świadczących usługę dla firmy B1 i A1 są różne- zakres prac jest również inny. Jedynie co łączy tych pracowników to firma (C) z nią są zawierane umowy o pracę i to, że wykonują pracę bezpośrednio produkcyjną ale różną. Co roku przeprowadzane są tzw. podwyżki inflacyjne płac, zawsze były one jednakowe dla wszystkich pracowników, ale w zaistniałej sytuacji pracownicy świadczący usługi dla firmy B1 otrzymają wyższy procent (w obecnym regulaminie nie ma zapisu gwarantującego podwyżki inflacyjne, jest to dobra wola pracodawcy C).

Czy nastąpi tu dyskryminacja wobec pozostałych pracowników niżej wynagradzanych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację