Czy można zrobić większy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niż przewidziany w ustawie o ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zrobić większy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niż przewidziany w ustawie o ZFŚS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX