Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani została umieszczona w DPS w m-cu styczniu 2019 r., opłata ponoszona 70% z renty pani, a różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania a opłatą pani ponosi MGOPS.

W m-cu lutym przysłano rodzinny wywiad środowiskowy z ojcem ww., z którego wynika, że jego dochód przekracza 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Czy możemy zobowiązać ojca do uregulowania dopłaty za pobyt córki w DPS od m-ca stycznia (tj. od dnia kiedy została umieszczona w DPS)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?