Czy można zmienić warunki zezwolenia wstępnego na sprowadzanie odpadów z zagranicy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada zezwolenie wstępne na sprowadzanie odpadów z zagranicy (odpady zużytych opon). Zezwolenie dotyczy odzysku metodą R3 i R14.

Czy odpady po wstępnym rozdrobnieniu można przekazywać do cementowni jako paliwo alternatywne?

Czy odpady muszą być poddane odzyskowi tylko w naszej instalacji?

Czy istnieje możliwość zmiany warunków zezwolenia wstępnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX