Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 30 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzją wydaną na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. nakazano właścicielowi obiektu budowlanego szereg robót budowlanych doprowadzających obiekt do odpowiedniego stanu. Strona nie złożyła odwołania. Przed upływem terminu wykonania obowiązku strona złożyła wniosek o zmianę ww. decyzji w zakresie terminu (przedłużenie o 3 miesiące) z uwagi na odwołanie przetargu, jaki ogłosiła poszukując wykonawcy robót. W wniosku o zmianę terminu strona podaje wyłącznie przesłanki związane z przedłużeniem procedury przetargowej.

Czy w związku z tym można zmienić ww. decyzję w zakresie, w jakim wnosi strona (jest to jedyna strona postępowania)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?