Nowość Czy można zmienić sposób ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawek zużycia wody?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 5 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W naszej gminie opłata za odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych jest naliczana od ilości zużytej wody na nieruchomości (art. 6j ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Mieszkańcy przychodzą co rok i składają deklaracje.

Czy jest możliwość żeby na nowy rok 2025 w styczniu naliczyć opłatę za odpady komunalne z automatu tj. na podstawie informacji przekazanej przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne o zużyciu wody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX