Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma wystąpiła do starosty o zatwierdzenie projektu robót geologicznych na likwidację otworów hydrogeologicznych w miejscowości Y, na likwidację urządzeń wodnych studni S1 i S2. Projekt został zatwierdzony na czas określony do 2015 r. Starosta w decyzji wygaszającej pozwolenie wodnoprawne zobowiązał firmę do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych studni S1 i S2 do dnia 31 grudnia 2016 r. Teraz firma wystąpiła o zmianę decyzji i likwidacji urządzeń etapowo. Najpierw chcą zlikwidować otwór S1 do końca października 2014 r., a S2 do końca 2016 r., podpierając się decyzją wygaszającą pozwolenie wodnoprawne.

Czy można zmienić decyzję zatwierdzającą projekt robót?

Czy firma musi uzyskać nowy projekt robót?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?