Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wygasił koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego. W decyzji wygaszającej koncesję starosta zobowiązał przedsiębiorcę do przedłożenia dodatku do dokumentacji geologicznej rozliczającego zasoby złoża w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji. Przedsiębiorca poprosił o przedłużenie terminu na przedłożenie przedmiotowego dodatku, wyjaśniając przy tym przyczyny opóźnienia. Przedsiębiorca zobowiązał się do przedłożenia dodatku rozliczeniowego do 31.10.2017 r.

Czy w takim przypadku należy zmienić decyzję wygaszającą koncesję w zakresie terminu przedłożenia dodatku do dokumentacji zgodnie z art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?

Czy w takim przypadku należy wystąpić o zgodę stron na zmianę przedmiotowej decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?