Czy można zmienić decyzję w taki sposób, aby dla kilku rodzajów odpadów elektrycznych podać jedną maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie i w okresie roku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka posiada zezwolenie na zbieranie odpadów. W związku z przekroczeniami ilości magazynowanych odpadów wskazanych w decyzji przedmiotowa Spółka zwróciła się do Starosty z wnioskiem o zmianę ww. zezwolenia.

Czy Starosta może zmienić decyzję na zbieranie odpadów w taki sposób, aby dla kilku rodzajów odpadów elektrycznych podać sumaryczną jedną maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie i sumaryczną jedną maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku?

W rezultacie w decyzji zamiast np. 6 wartości wskazane zostaną 2. Powyższe wynika z faktu, iż firma, do której przedmiotowa Spółka przekazuje odpady, inaczej klasyfikuje poszczególne rodzaje odpadów, w wyniku czego mają miejsce przekroczenia ilości oddawanych odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX