Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2011 r. podatnik podatku od środków transportowych złożył korektę deklaracji za 2006 r. W związku ze złożoną korektą zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych za 2006 r. Dnia 26 sierpnia 2011 r. została wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego za 2006 r., od której podatnik nie odwołał się.

Zobowiązanie z tytułu podatku od środków transportowych za 2006 rok zostało uregulowane w roku 2007. Dnia 9 maja 2012 r. podatnik złożył wniosek w sprawie zmiany decyzji ostatecznej w podatku od środków transportowych za 2006 r.

Czy urząd powinien rozpatrzyć wniosek mając na uwadze art. 70 Ordynacji podatkowej?

Podatnik w swoim wniosku podnosi, że zapłata podatku przed upływem przedawnienia powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego na podstawie art. 59 § 1 Ordynacji podatkowej. Zobowiązanie, które wygasło wskutek zapłaty nie może wygasnąć po raz drugi, co oznacza, że termin przedawnienia już nie biegnie i umożliwia podatnikowi uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?