Czy można złożyć w KRS niezatwierdzone sprawozdanie finansowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia mieszkaniowa sporządziła sprawozdanie finansowe za 2020 r., które zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Otrzymała sprawozdanie z badania.

Czy w KRS (bezpłatne składanie dokumentów) można złożyć od razu powyższe dokumenty, a pozostałe dokumenty zgłosić później, tj. np. uchwałę walnego zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania?

Czy wtedy również można skorzystać z bezpłatnego składania dokumentów?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access