Czy można zawrzeć z pracownikiem porozumienie przedłużające okres wykonywania innej pracy, przed przeniesieniem na nowe stanowisko pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik urzędu gminy, po wypowiedzeniu zmieniającym (3-miesięcznym), dokonanym 17 marca 2014 r., podejmie pracę na nowym stanowisku od dnia 1 lipca 2014 r. Od dnia 17 marca 2014 r., powierzono pracownikowi wykonywanie innej pracy przez okres 3-miesięcy, który to okres upłynie 17 czerwca 2014 r. (art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych). Zajmowane dotychczas przez tego pracownika stanowisko (dyrektor wydziału) zostało zlikwidowane w wyniku reorganizacji urzędu.

Jak uregulować kwestię wykonywania pracy przez tego pracownika w okresie od 18 czerwca do 1 lipca 2014 r., czyli przed objęciem nowego stanowiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX