Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego jest zatrudniony w szkole na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć. Od 1 września istnieje możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze. Czy można zawrzeć z nauczycielem porozumienie zmieniające rodzaj umowy na czas określony na umowę zawartą na czas nieokreślony poprzez mianowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?