Czy można zawrzeć umowę z wykonawcą, który w ofercie określił cenę przekraczającą "próg unijny", mimo iż zamawiający oszacował wartość zamówienia poniżej tego progu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2009 r.

PYTANIE

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na poniżej "progów unijnych" i zamieścił w BZP ogłoszenie o zamówieniu. Po wszczęciu postępowania Zamawiający otrzymał tylko jedną ofertę o wartości przewyższającej kwoty progów unijnych.

Czy można zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego pomimo, że nie zostało to ogłoszone w Dzienniku Urzędowym UE, nie powołano komisji przetargowej, przewidziano krótsze terminy na złożenie ofert z tego względu, że Zamawiający nie wiedział, że otrzyma ofertę przekraczającą próg unijny?

Przedstawiona w ofercie wartość mieści się w granicach możliwości finansowych Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX