Czy można zawrzeć umowę o dzieło na napisanie 10 artykułów i dokonanie płatności po odebraniu każdego z tekstów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prawidłowe będzie zawarcie jednej umowy o dzieło polegające na napisaniu 10 artykułów? Czy można wypłacać wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło po odebraniu każdego z napisanych artykułów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX