Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2020 r.

PYTANIE

Artykuł 94 ust. 2 p.z.p. - termin podpisania umowy - zamawiający wysłał zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej mailem i pocztą tradycyjną do 6 wykonawców. Nie wszyscy wykonawcy potwierdzili otrzymanie zawiadomienia drogą mailową, czy w związku z tym można podpisać umowę po 5 dniach?

W SIWZ jest zapis, że zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt ich otrzymania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?