Czy można zatwierdzić dokumentację geologiczno-inżynierską, w której przedstawiono wyniki wykonanych badań dodatkowych tj. sondowania dynamiczne w węźle badawczym przy zatwierdzonych otworach geologiczno-inżynierskich?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zatwierdzić dokumentację geologiczno-inżynierską, w której oprócz badań zatwierdzonych projektem robót przedstawiono wyniki wykonanych badań dodatkowych tj. sondowania dynamiczne w węźle badawczym przy zatwierdzonych otworach geologiczno-inżynierskich?

Projekt zakładał wykonanie 14 otworów wiertniczych i 2 sondowań statycznych. Wykonano dodatkowo 4 sondowania dynamiczne.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access