Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piątkowska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzją z maja 2020 r. zatwierdzono na określony czas w oparciu o zakres i harmonogram w tym projekcie (do 31.12.2020 r.) projekt robót geologicznych na likwidację otworu wiertniczego wykorzystywanego jako studnię. W czasie obowiązywania decyzji, inwestor zwrócił się o wydłużenie terminu jej obowiązywania do 31.12.2025 r. Nie podano powodu wnioskowanych zmian. W piśmie przewodnim wskazano nowy "planowany harmonogram prac". W harmonogramie ujęto poza czasem trwania prac również czas na sporządzenie dokumentacji geologicznej innej.

Czy starosta, mając na względzie art. 80 ust. 6 ustawy z 9.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1064) - dalej pr.geol. ma podstawę prawną do zmiany ww. decyzji w szczególności na wskazany przez wnioskodawcę okres tj. kolejnych 5 lat od upływu terminu pierwotnej decyzji?

Czy wówczas zmiana decyzji (art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a.) podlega zaopiniowaniu przez burmistrza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?