Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zamówieniu poniżej progów unijnych na roboty budowlane zamawiający wezwał wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do złożenia dokumentów i oświadczeń. Wykonawca złożył wymagane dokumenty, w tym wykaz osób obejmujący, zgodnie z SIWZ, dane dotyczące kierownika budowy, z wyjątkiem zaświadczenia z ZUS. W odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. wykonawca złożył zaświadczenie z ZUS oraz dodatkowe oświadczenie, że kierownik budowy ze względu na wiek i pogarszający się stan zdrowia nie jest w stanie świadczyć usług, a wykonawca nie jest w stanie znaleźć nowego kierownika. Wykonawca został wykluczony z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 p.z.p.

Czy w takim przypadku można zatrzymać wadium?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?