Czy można zatrudnić w szkole osobę odbywającą karę na mocy prawomocnego orzeczenia sądu skazaną na pracę społecznie użyteczną? - OpenLEX

Czy można zatrudnić w szkole osobę odbywającą karę na mocy prawomocnego orzeczenia sądu skazaną na pracę społecznie użyteczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2017 r.

PYTANIE

Czy można zatrudnić osobę odbywającą karę na mocy prawomocnego orzeczenia sądu skazaną na pracę społecznie użyteczną w naszej szkole? Osoba ta jest skazana na 6 miesięcy ograniczenia wolności w wymiarze 20 godz. Odbywanie kary nastąpiło od września i ma trwać przez 6 miesięcy. Czy jest to przeszkoda w zatrudnieniu na umowę o pracę na stanowisku sprzątacza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX