Czy można zatrudnić nauczyciela przebywającego na urlopie bezpłatnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kołowska Urszula
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w jednej szkole mogę nauczycielowi mianowanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze udzielić urlopu bezpłatnego na jego wniosek, a następnie zatrudnić na podstawie umowy na czas określony tego samego nauczyciela na 4/18, tj. od 1 września 2009 do 31 sierpnia 2010 r.?

Czy z umowy na czas określony, nauczycielowi należy wypłacać dodatek za wysługę lat pracy (nauczyciel, o którym mowa w pytaniu posiada 9-letni staż w naszej szkole), czy dopiero po powrocie z urlopu bezpłatnego, doliczyć okres zatrudnienia z umowy na czas określony do podstawowego zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX