Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycak Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy istnieje możliwość zatrudnienia jednego pracownika w różnych systemach czasu pracy oraz różnych okresach rozliczeniowych. Pracodawca chciałby zatrudnić pracownika na stanowisku konserwatora w wymiarze ˝ etatu w podstawowym systemie czasu pracy praca od poniedziałku do piątku po 8 godzin, okres rozliczeniowy 1 miesiąc oraz w wymiarze ˝ etatu na stanowisku portiera w równoważnym systemie czasu pracy( praca po 12 godzin) w okresie rozliczeniowym 3 miesiące. Jeśli tak to jak należałoby prawidłowo rozplanować i rozliczać czas pracy oraz rozliczać nadgodziny, biorąc pod uwagę dwa różne systemy czasu i dwa różne okresy rozliczeniowe. Czy praca na stanowisku konserwatora musi być rozplanowana na ˝ etatu po 10 dni po 8 godzin od poniedziałku do piątku (na przykładzie m-ca 09/2018 wymiar 160 godzin) czy też te 10 dni po 8 godzin może przeplatać się z pracą na portierni po 12 godzin (np. 1 dzień portiernia 1 dzień konserwator) oczywiście z zachowaniem odpoczynku dobowego i tygodniowego. A może istnieje inne korzystne dla pracodawcy rozwiązanie – jeśli tak to jakie np. czy można konserwatorowi zamiast podstawowego wprowadzić równoważny system czasu pracy przy okresie rozliczeniowym 3 miesiące, oczywiście po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi lub zostawić system podstawowy ale 3 miesięczny okres rozliczeniowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?