Czy można zatrudnić bez zezwolenia cudzoziemca studiującego na uczelni nie znajdującej się na liście jednostek prowadzących studia, zatwierdzonych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba posiada wizę studencką D09 oraz status studenta dziennego, który zwolniony jest z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21.04.2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Studiuje jednak na uczelni, która nie widnieje na liście zatwierdzonych, na potrzeby przyjmowania cudzoziemców, jednostek prowadzących studia.

Czy w takim przypadku (na podstawie posiadanych dokumentów) pobyt i zatrudnienie takiej osoby są legalne?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access