Czy można zastosować zryczałtowany podatek bez naliczania kosztów uzyskania, jeżeli w umowie zlecenia nie jest określona... - OpenLEX

Czy można zastosować zryczałtowany podatek bez naliczania kosztów uzyskania, jeżeli w umowie zlecenia nie jest określona wartość umowy, a wystawiony do niej rachunek opiewał na kwotę poniżej 200 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2010 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2010 r.

PYTANIE

Zleceniodawca zawarł cywilno-prawną umowę zlecenia ze zleceniobiorcą, w której nie jest określona wartość umowy. Wypłata przychodu z tytułu świadczenia prac zleconych jest wypłacana na podstawie przedłożonych przez zleceniobiorcę miesięcznych rachunków. W jednym miesiącu zleceniobiorca wystawił rachunek do umowy zlecenia w wysokości 180 zł brutto.

Czy w związku z powyższym można było zastosować zryczałtowany podatek, bez naliczania kosztów uzyskania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?