Czy można zastosować VAT marża w przypadku sprzedaży środka trwałego, przy zakupie którego nie przysługiwało odliczenie VAT, ale odliczano VAT od kosztów jego eksploatacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Burchard Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaka jest podstawa prawna do sprzedaży środka trwałego przy zakupie którego nie przysługiwało odliczenie VAT (umowa sprzedaży), ale służył do działalności opodatkowanej i od modernizacji i kosztów eksploatacji środka trwałego odliczono podatek VAT.

Czy jest możliwość sprzedaży takiego środka trwałego na podstawie faktury VAT marża?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access