Czy można zastosować ulgę dla seniora do odprawy emerytalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik złożył oświadczenie pracodawcy, że przysługuje mu ulga dla seniora. Natomiast od wypłaconej odprawy emerytalnej, został naliczony i pobrany podatek dochodowy, czyli nie zastosował ulgi dla seniora. Pracodawca wykazał w PIT-11 w części E przychód z odprawy emerytalnej w pozycji 43 - należności ze stosunku pracy od ukończenia wieku emerytalnego. Natomiast przychód z odprawy emerytalnej powinien być zwolniony i wykazany w części E pozycji 114.

Czy w zaistniałej sytuacji wiedząc, że wypłata nastąpiła przed otrzymaniem emerytury z ZUS pracodawca powinien zainteresowanej osobie wystawić zaświadczenie o przychodzie zwolnionym, czy też wystawić korektę PIT-11 i przekazać korektę elektronicznie do US?

Pracownik domaga się korekty PIT-11.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX