Czy można zapłacić składki ZUS z wyprzedzeniem? - OpenLEX

Czy można zapłacić składki ZUS z wyprzedzeniem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy fundacją i organizacją pożytku publicznego. Otrzymujemy od Urzędu Miasta dotacje na dofinansowanie wynagrodzenia naszych trzech pracowników. Z Urzędem Miasta rozliczamy się w systemie rocznym. Urząd Miasta żąda od nas ( zapis w umowie) aby wszystkie składniki wynagrodzenia tych trzech osób były opłacone przez nas w danym roku kalendarzowym. Problem dotyczy składek ZUS i podatku dochodowego PIT ( od tych pracowników). Te daniny publiczne płacimy zawsze w miesiącu następnym. Składki ZUS do 15 dnia miesiąca następnego a podatek dochodowy do dnia 20 następnego miesiąca. Urząd Miasta żąda od nas aby te daniny, które dotyczą wynagrodzeń za miesiąc grudzień były zapłacone do końca danego roku. Czy możemy formalnie zapłacić wcześniej składki ZUS i podatek dochodowy od pracowników ( nie w miesiącu następnym)? Jeżeli tak to czy musimy wtedy wcześniej zapłacić składki ZUS i podatek za wszystkich naszych pracowników czy możemy jedynie wcześniejszych płatności dokonać za te trzy osoby a za resztę pracowników w normalnym trybie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX