Czy można zapisać w polityce rachunkowości, że faktury wpływające do 20 stycznia a dotyczące roku poprzedniego ujmowane są w roku poprzednim, a po tej dacie w roku bieżącym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Żak Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jestem księgową banku, którego czynności zwolnione są z VAT. Posiadam zapis w polityce rachunkowości: faktury wpływające do 20 stycznia a dotyczące roku poprzedniego ujmowane są w roku poprzednim, a po tej dacie w roku bieżącym. Są to koszty pośrednie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą takie jak opłaty za energię, opłaty za telefony i inne na podstawie zawartych umów.

Czy mamy prawo dokonać takiego zapisu i nasze postępowanie nie zostanie podważone przez organy podatkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX