Czy można zaliczyć do stażu pracy okres przepracowany za granicą potwierdzony anglojęzycznymi dokumentami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przyjmując nowego pracownika, wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie w Polsce (świadectwa pracy) otrzymaliśmy dokumenty wydane przez NICO International Caseworker potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzki urząd pracy, które wskazują na pracę za granicą w okresie od 15 maja 2006 r. do 31 grudnia 2011 r.

Czy na podstawie dokumentów anglojęzycznych można pracownikowi zaliczyć ww. okres do stażu pracy? Czy ww. dokumenty trzeba tłumaczyć na język polski? Czy potrzeba jeszcze jakiegoś dokumentu, aby móc zaliczyć staż pracy np. zaświadczenia od pracodawcy, gdyż w UK nie obowiązuje druk świadectwa pracy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access