Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2016 r.

PYTANIE

Mamy nieprawomocny wyrok sądu polubownego na kwotę należności głównej - ponad 11.000 zł. Mamy informację, że dłużnika nie posiada żadnego adresu zameldowania na teranie Polski oraz informację, że wyrejestrował działalność gospodarczą. Wiemy też, że obecnie przebywa poza granicami kraju. W tym konkretnym przypadku aby uzyskać klauzulę wykonalności musielibyśmy także ponieść koszty ustanowienia kuratora dla tej osoby, tak, że kwota dodatkowych kosztów byłaby większa niż 3000 zł.

Czy jest możliwość nieubiegania się o klauzulę wykonalności i z powodu uprawdopodobnienia nieściągalności (wyrejestrowany z działalności gospodarczej) odnieść kwotę wierzytelności w koszty uzyskania przychodu?

Czy jeśli istniałaby taka możliwość to, czy takie "wrzucenie" wierzytelności w koszty uzyskania byłoby czynnością nieodwracalną, tzn. czy przy jego powrocie do kraju i ponownym założeniu działalności gospodarczej musielibyśmy coś jeszcze dla celów podatkowych "robić" w tej sprawie?

Podobno samo uprawdopodobnienie nieściągalności jest tylko chwilowym powodem do odniesienia wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?