Czy można zalegalizować budynek wybudowany na podstawie przepisów prawa budowlanego z 1974 r. bez pozwolenia na budowę w... - OpenLEX

Czy można zalegalizować budynek wybudowany na podstawie przepisów prawa budowlanego z 1974 r. bez pozwolenia na budowę w lokalizacji od granicy działki sąsiedniej niezgodnej z przepisami warunków technicznych obowiązujących w dacie realizacji inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można zalegalizować budynek wybudowany na podstawie przepisów prawa budowlanego z 1974 r. bez pozwolenia na budowę w lokalizacji od granicy działki sąsiedniej niezgodnej z przepisami warunków technicznych obowiązujących w dacie realizacji inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX