Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w poprzednim roku utworzyła rezerwę na skutki toczącego się postępowania przed Samorządową Komisją Odwoławczą w sprawie podniesienia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu (w ewidencji nieruchomość inwestycyjna). W wyniku decyzji Komisji okazało się, że utworzoną rezerwę należy wykorzystać. Zgodnie z zasadami określonymi w standardzie wykorzystanie rezerwy należy zaksięgować:

Wn konto 84 Rezerwa

Ma konto 2 Zobowiązanie.

Czy będzie błędem jeśli zaksięgujemy: Wn konto 84 Rezerwa, Ma konto 760 Pozostałe przychody operacyjne i równolegle: Wn konto 765 Wieczyste użytkowanie nieruchomości inwestycyjnej, Ma konto 2 Zobowiązanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?