Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy można żądać w decyzji lokalizacyjnej przedłożenia do uzgodnienia z zarządcą drogi gminnej uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu publicznego, który jest budowany na potrzeby inwestycji - budowa myjni samochodowej?

Co w przypadku, jeśli projekt budowy zjazdu nie będzie spełniał wymogów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) – dalej r.w.t.d.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?