Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W grudniu 2013 r. do ZOL została przyjęta pacjentka. Córka pacjentki regulowała płatność za jej pobyt w wysokości 70% jej dochodu na rachunek bankowy placówki. W listopadzie 2014 r. córka została opiekunem prawnym pacjentki, zgłosiła ten fakt do ZUS, dopiero wtedy informując ZUS o pobycie matki w ZOL. W marcu 2015 r. pacjentka zmarła. W czerwcu 2015 r. córka została wezwana do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego za okres przebywania matki w ZOL.

Czy córka może żądać od ZOL zwrotu 70% nienależnie pobranego zasiłku?

Zasiłek był wliczany do wysokości dochodu przy ustalaniu wysokości opłaty za pobyt.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?