Czy można żądać od inwestora decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej i leśnej, jeśli przepisy wskazują, że wydanie takiej... - OpenLEX

Czy można żądać od inwestora decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej i leśnej, jeśli przepisy wskazują, że wydanie takiej decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a inwestycja objęta jest zgłoszeniem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił ze zgłoszeniem zamiaru wykonania budynku gospodarczego o pow. do 35 m2. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce o użytku rolnym i leśnym. Działki sąsiednie stanowią również użytek leśny (należy podkreślić, że działka znajduje się w mieście na prawach powiatu).

W jaki sposób inwestor ma zachować odległości od granicy lasu, jeśli planowana inwestycja będzie realizowana na działce o użytku leśnym i rolnym?

Czy można żądać od inwestora decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej i leśnej, skoro w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest mowa, że "wydanie takiej decyzji (...) następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę", a planowana inwestycja objęta jest zgłoszeniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX