Czy można wznowić postępowanie w sprawie zgłoszenia robót budowlanych jeżeli dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można wznowić postępowanie w sprawie zgłoszenia robót budowlanych jeżeli zachodzą okoliczności o których mowa w art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?

Jak to zrobić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX