Czy można wystawić zbiorczą refakturę dotyczącą wszystkich opłat eksploatacyjnych, jeśli faktury pierwotne mają różne daty wystawienia i sprzedaży?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT wynajmuje lokal użytkowy, pensjonat, spółce z o.o., który opodatkowuje na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z umowy najmu wynika, że do ponoszenia opłat eksploatacyjnych zobowiązany jest najemca. Właściciel lokalu opłaca wydatki eksploatacyjne na podstawie otrzymanych faktur od dostawców mediów, następnie wystawia zestawienie poniesionych wydatków na podstawie, którego otrzymuje ich zwrot od najemcy. Faktury za media wystawiane są na właściciela lokalu.

Czy w tej sytuacji możliwe jest odliczenie VAT od faktur za opłaty eksploatacyjne mając na uwadze, że kwota zwrotu tych opłat nie wchodzi do podstawy opodatkowania ryczałtem, ponieważ właściciel lokalu jest tylko pośrednikiem w przekazaniu ich dostawcom mediów?

Czy można wystawić zbiorczą refakturę dotyczącą wszystkich opłat eksploatacyjnych mając na uwadze, że faktury pierwotne mają różne daty wystawienia i sprzedaży?

Czy refaktura powinna być opodatkowana stawkami takimi jak faktury pierwotne czy stawką podstawową 23% jak usługa najmu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX