Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka prowadzi sieć hipermarketów. Jej klientami są m.in. przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne). Dokonując zakupów, informują kasjerów o chęci uzyskania faktury i jednocześnie podają swój NIP, który następnie jest umieszczany na drukowanym przez kasjera paragonie. Wartość części wystawionych w ten sposób paragonów nie przekracza kwoty 450 zł (łącznie z kwotą należnego VAT). Spółka traktuje ww. paragony jak faktury uproszczone. Klienci, którzy otrzymali ww. faktury uproszczone (będące paragonami z NIP do 450 zł) mogą ubiegać się o wydanie duplikatu ww. faktury uproszczonej. Wydaje się, że ww. duplikat nie musi bezwzględnie odzwierciedlać treści faktury uproszczonej (paragonu), ważne aby zawierała elementy niezbędne do uznania jej za fakturę.

W jaki sposób należy wystawić duplikat takiej faktury?

Czy ww. duplikat może zostać wystawiony jako faktura (zawierający wszelkie niezbędne elementy faktury), w którym zostanie wskazany nr paragonu, którego duplikat ma stanowić?

Wydaje się, iż niepoprawnym byłoby drukowanie duplikatu faktury uproszczonej (tj. kolejnego paragonu) na kasie fiskalnej (w przypadku, gdy mamy do czynienia z chęcią wystawienia jedynie duplikatu, a nie ewidencjonujemy kolejnej sprzedaży).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?