Czy można wystąpić z wnioskiem do ministra o odstępstwo od warunków technicznych w trybie odrębnego postępowania, przed... - OpenLEX

Czy można wystąpić z wnioskiem do ministra o odstępstwo od warunków technicznych w trybie odrębnego postępowania, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2015 r.

PYTANIE

Czy należy wystąpić z wnioskiem do ministra o odstępstwo od warunków technicznych tylko w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę?

Czy tez można wystąpić z wnioskiem do ministra o odstępstwo w trybie odrębnego postępowania przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2012 r, II OSK 1846/10)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX