Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Otrzymano decyzję ZUS, z której wynika, że osobie przyznano dodatek pielęgnacyjny (od listopada 2019 r.). Osoba ta pobiera zasiłek pielęgnacyjny - wszczęto więc postępowanie w sprawie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny.

Czy na tym etapie postępowania można wystąpić do ZUS o zwrot zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych za okres, za który przyznano dodatek?

Jeśli w związku z przepisami specustawy ("koronawirusowej") nie można wydać decyzji uchylającej, to na jakiej podstawie nie wypłacać osobie zasiłku pielęgnacyjnego - trudno będzie uzyskać zgodę strony (na niewypłacanie czy uchylenia decyzji), bowiem nie mamy numeru telefonu, a jest to osoba starsza i czy wówczas można wystąpić do ZUS o zwrot "nadpłaconych" zasiłków?

Czy uchylając decyzję, prawidłowym jest rozstrzygnięcie o uchyleniu prawa od listopada 2019 r., czy należy po prostu orzec o uchyleniu, skoro (w większości jest takie stanowisko orzecznicze) decyzja taka działa "na przyszłość"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?