Czy można wypłacić świadczenie z ZFŚS byłemu pracownikowi (na dzień wypłaty świadczenia osoba ta nie będzie już pracownikiem)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z obowiązującym u pracodawcy Regulaminem ZFŚS wypłata świadczenia pod gruszą następuje 15 dnia każdego miesiąca w odniesieniu do tych urlopów, które zakończyły się w miesiącu poprzednim. Pracownik zatrudniony do 30.06.2018r. korzysta z urlopu wypoczynkowego w m-cu czerwcu 2018 (wypłata świadczenia realizowana jest 15.07.2018r). Czy w tym przypadku można wypłacić świadczenie z ZFŚS byłemu pracownikowi (na dzień wypłaty świadczenia osoba ta nie będzie już pracownikiem)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX