Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona pobierała zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w ramach mechanizmu "zł za zł" od 1 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Pobrała wówczas w całej kwocie świadczeń 3,05 zł tytułem dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Od 1 kwietnia 2019 r. Strona znów ubiega się o te świadczenia rodzinne (utraciła dochód) i też kwalifikuje się do przyznania świadczeń w ramach mechanizmu "zł za zł".

Obliczając kwotę łączną zasiłku rodzinnego i dodatków (która następnie jest pomniejszana o kwotę, o jaką zostało przekroczone kryterium dochodowe rodziny), kwotę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dzieli się przez 12.

Czy z uwagi na to, ze Strona pobrała w tym okresie zasiłkowym 3,05 zł tego dodatku, obecnie do obliczeń należy podzielić 100 przez 12, czy też (100 zł - 3,05 zł) przez 12?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?